Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị vật tư Ngân Hàng BEMB since 2004

thẻ chip

Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) vừa chính thức phát thông tin bắt đầu chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chi...

Xem thêm

Việc chuyển đổi thẻ ATM làm bằng thẻ từ sang thẻ chip là cần thiết tuy nhiên sẽ tạo ra chi phí rất lớn. Theo các chuyên gia kin...

Xem thêm
Giỏ hàng
Gọi ngay
EnglishVietnamese