Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị vật tư Ngân Hàng BEMB since 2004

Đồng lòng về một hệ thống ngân hàng vững mạnh

Để nhận thức rõ vai trò của Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với hoạt động của ngành Ngân hàng nói riêng và cả nền kinh tế nói chung trong thời gian tới, ngày 11/4/2019 tại Hà Nội, NHNN đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược.
 
Kim chỉ nam cho mọi hoạt động
Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 986/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược). Đây là một sự kiện lớn thể hiện tầm nhìn dài hạn và bước đi vững chắc đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng.
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát biểu khai mạc hội nghị
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh khẳng định: Các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề cập tại Chiến lược sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, bao gồm cả hoạt động quản lý Nhà nước của NHNN và hoạt động kinh doanh của các TCTD; đảm bảo sự phát triển toàn diện và đồng bộ, kỳ vọng mở ra thời kỳ mới của ngành Ngân hàng.
 
Để triển khai Chiến lược, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 7/1/2019 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược. “Để có thể thực hiện một cách đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự hỗ trợ phối hợp của các bộ ngành liên quan, thì quan trọng hàng đầu là quyết tâm, nỗ lực của ngành Ngân hàng”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.
 
Trình bày nội dung Chiến lược và Chương trình hành động, bà Nguyễn Thị Hoà – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược Ngân hàng cho biết, Chiến lược xác định mục tiêu hiện đại hoá NHNN theo hướng: có mô hình tổ chức hợp lý và cơ chế vận hành đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có đầy đủ vị thế pháp lý và trách nhiệm giải trình. 
 
Thực hiện mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; bảo đảm an toàn, lành mạnh hệ thống các TCTD, giữ vai trò chủ chốt bảo đảm ổn định tài chính; thực thi vai trò giám sát các hệ thống thanh toán, là trung tâm thanh toán và quyết toán cho các hệ thống thanh toán và hệ thống giao dịch tài chính, tiền tệ trong nền kinh tế.
 
Đồng thời, phát triển hệ thống các TCTD theo hướng: các TCTD trong nước đóng vai trò chủ lực; hoạt động minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững; cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025. Năng động, sáng tạo để thích ứng với quá trình tự do hoá và toàn cầu hoá; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày càng gia tăng của nền kinh tế, tiến tới tài chính toàn diện vào năm 2030…
 
Nỗ lực, quyết liệt trong triển khai
Ngay sau khi Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các đơn vị, vụ, cục trong NHNN và các TCTD đã chủ động tập trung triển khai các giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra tại Chiến lược. Các TCTD cũng đã triển khai rà soát, đánh giá hoạt động kinh doanh của đơn vị mình để định hướng chiến lược cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho nền kinh tế.
 
Chia sẻ tại hội nghị, ông Phạm Thanh Hà – Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho hay: Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, thời gian tới NHNN tiếp tục kiên định với việc điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.
 
Trong dài hạn, theo đại diện Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, phù hợp thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập, hạn chế sử dụng, tiến tới ngừng hẳn các biện pháp hành chính; từng bước đổi mới khuôn khổ CSTT, quản lý ngoại hối và vàng.
 
Đối với công tác thanh tra, giám sát, ông Nguyễn Trọng Du – Phó Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chia sẻ, trên cơ sở mục tiêu tổng quát của toàn ngành, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng xác định mục tiêu là tăng cường năng lực thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng của NHNN; mở rộng phạm vi thanh tra, giám sát đến các tập đoàn tài chính dưới hình thức công ty mẹ – con, trong đó công ty mẹ là TCTD. Đến cuối năm 2025, Thanh tra, giám sát ngân hàng tuân thủ phần lớn các nguyên tắc giám sát ngân hàng hiệu quả theo Basel.
 
Trong lĩnh vực thanh toán, ông Phạm Tiến Dũng – Vụ trưởng Vụ Thanh toán thông tin, sắp tới NHNN sẽ trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định, trong đó có 1 Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt với một số điểm mới: quy định rõ hơn về việc hợp tác giữa các tổ chức, ngân hàng với các đơn vị thanh toán nước ngoài; lần đầu tiên đưa khái niệm “tiền điện tử” vào Nghị định; làm rõ hơn việc các tổ chức khác cung ứng các dịch vụ thanh toán không thông qua tài khoản thanh toán…
 
Ông Dũng cũng nêu thực tế, đó là công nghệ thay đổi quá nhanh khiến pháp lý chưa theo kịp. Bởi vậy, trong tháng 6/2019, NHNN sẽ trình khuôn khổ pháp lý lên Chính phủ để có cơ sở xem xét cấp phép thử nghiệm một số dịch vụ tài chính, ngân hàng mới.
 
Đồng thời, NHNN sẽ tập trung triển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công như điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia; áp dụng các công nghệ, phương thức thanh toán hiện đại: QR code, mobile payment… Triển khai các mô hình thanh toán tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng và triển khai Chiến lược Quốc gia về Tài chính toàn diện tại Việt Nam.
 
Dưới góc độ NHTM, ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank chia sẻ: Trên cơ sở Chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng và thực tiễn hoạt động kinh doanh, từ cuối năm 2018, Vietcombank đã triển khai rà soát, đánh giá và cập nhật đồng bộ Phương án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020, các Tiểu đề án, Chương trình hành động của các khối… đảm bảo bám sát Chiến lược của Chính phủ, Chương trình hành động của NHNN và phù hợp với tình hình thực tế của Vietcombank sau 2 năm triển khai.
 
Từ đó, nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, định hướng 2030, trong đó bám sát tầm nhìn và định hướng đã đề ra tại Phương án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020 đã được NHNN phê duyệt. 
 
Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MB cũng cho hay, MB đã xây dựng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo 2017- 2021. Theo đó, MB xác định tầm nhìn là phấn đấu “Trở thành ngân hàng thuận tiện nhất”, triển khai đồng bộ và quyết liệt 4 chuyển dịch chiến lược bao gồm: Ngân hàng số; Nâng cao quan hệ khách hàng; Quản trị rủi ro vượt trội; và Nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty thành viên.
 
Lắng nghe ý kiến chia sẻ của đại diện lãnh đạo đến từ các vụ, cục, các đơn vị của NHNN và các NHTM, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị các đơn vị, vụ, cục trong NHNN và hệ thống các TCTD cần: Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, giải pháp của Chiến lược và Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược; xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược cụ thể tại đơn vị theo các mục tiêu, giải pháp đã đề ra và đảm bảo đúng lộ trình. Chủ động, sáng tạo triển khai hiệu quả, đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược; cùng với đó phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với đơn vị đầu mối, đối với những nhiệm vụ cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị.
 
Phó Thống đốc nhấn mạnh, các đơn vị cần thường xuyên tự đánh giá kết quả thực hiện, xác định khả năng đạt được nhiệm vụ được giao để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra. Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo yêu cầu của Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược để phục vụ tốt cho công tác giám sát.
 
Phó Thống đốc cũng tin tưởng với tinh thần nỗ lực, chung sức đồng lòng của toàn ngành Ngân hàng triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, Chiến lược sẽ thành công tốt đẹp.
Theo Thoibaonganhang.vn
Chia sẻ với mọi người / Share
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Giỏ hàng
Gọi ngay
EnglishVietnamese